Računovodstvo i knjigovodstvo

Pravovremenost

Naši klijenti su na vrijeme informirani o svom poslovnom rezultatu, o izmjenama zakona i propisa koji se tiču poslovanja. Također, cilj nam je da dobijete u što kraćem roku pouzdan porezni savjet te da u svakom trenutku imate slobodu kontaktiranja u slučaju problema kojem ćemo zajedno naći rješenje.

Jednostavnost poslovanja

Fotografirajte ili skenirajte Vašu knjigovodstvenu dokumentaciju te ju učitajte u aplikaciju. Ukoliko Vam tako ne odgovara, dokumentaciju pošaljite poštom, a na području Zagreba i okolice možemo ju osobno preuzeti. 

Knjigovodstveno savjetovanje

Savjetujemo naše klijente o svim aspektima knjigovodstvenih usluga. Posebno se zalažemo za kvalitetno savjetovanje o porezu te načinu i trenutku u kojem se plaćanja mogu smanjiti. Trudimo se da uz naše usluge smanjite nepotrebne troškove.

U teoriji prevladava mišljenje da je knjigovodstvo samo dio računovodstva pa se knjigovodstvo vezuje uz vođenje knjiga, dok je računovodstvo djelatnost računovodstvenog praćenja i proučavanja poslovnih procesa. Temeljem Zakona o računovodstvu, svaki je poduzetnik, čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva, na način da u njima budu vidljive sve poslovne promjene. Knjigovodstvo mora biti vođeno tako da se trećoj stručnoj osobi u okviru primjerenog roka omogući uvid u poslovne događaje i pruže informacije kroz izvještaje.

Zakon.hr

01.

Financijska izvješća

 • Financijska izvješća (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Novčani tok)
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća
 • Odluka o raspodjeli dobitka
 • Mjesečni/ tromjesečni obračun PDV-a
 • Godišnje financijsko izvješće za statistiku
 • Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu
 • Godišnje izvješće o porezu na dobit
 • I sva ostala izvješća koja su zakonom predviđena
02.

Knjiženja

 • Knjiženje ulaznih računa
 • Knjiženje izlaznih računa
 • Knjiženje bankovnih izvoda
 • Ostala knjiženja putem temeljnice
03.

Evidencija imovine

 • Evidentiranje osnovnih sredstava
 • Evidentiranje sitnog inventara
 • Izvješće s popisom imovine
 • Obračun amortizacije
04.

Izlazni računi

 • Izrada predloška izlaznog računa
 • Kreiranje izlaznih računa
05.

Blagajna

 • Knjiženje uplatnica i isplatnica
 • Vođenje blagajničkog izvještaja
06.

Zaposlenici

 • Prijava, odjava i promjena statusa zaposlenika
 • Mjesečni obračun plaće
 • Ispis virmana za isplatu plaće
 • Mjesečni izvještaj o isplati plaća i neoporezivih primitaka (JOPPD)
07.

Putni nalozi

 • Kontrola i knjiženje putnih naloga
 • Mjesečni obračun loko vožnje
 • Mjesečni izvještaj o isplati neoporezivih primitaka (JOPPD)
08.

Ostale usluge

 • Usklada salda konti
 • Izračun kamata
 • Izvještavanje po nalogu klijenta
 • Vođenje platnog prometa

Partneri

Neki od naših cijenjenih partnera.